Informace o krizovém řízení (telefonní čísla tísňových linek, informace o zásadách chování při mimořádných událostech nebo krizových situacích) jsou na webových stránkách Města Roudnice nad Labem (https://www.roudnicenl.cz/samosprava/krizove-situace) ve složce „Samospráva – Krizové situace“ a na webových stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje (https://www.kr-ustecky.cz/krizove%2Dsituace/ms-272331/p1=272331) ve složce „Krizové situace", dále na portálu krizového řízení (https://pkr.kr-ustecky.cz/pkr/) a ve ,,Stavech a průtocích na vodních tocích" (https://sap.poh.cz/portal/SaP/cz/pc/PC).