Co je Czech POINT?
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projekt, který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan/firma – veřejná zpráva. Do současnosti musel občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Projekt tedy přináší občanovi značné ulehčení komunikace se státem prostřednictvím jednoho místa výkonu veřejné správy tak, aby "obíhala data ne občan“


Co poskytuje Czech POINT?
1. Výpis z Obchodního rejstříku (OR)
2. Výpis z Živnostenského rejstříku (ŽR)
3. Výpis z Rejstříku trestu (RT)
4. Výpis z Katastru nemovitostí (KN)

Kde najdete Czech POINT v našem městě?
Od 1. února 2008 je na Městském úřadě v Budyni nad Ohří zřízeno pracoviště Czech POINT v 1. patře, č. dveří 108 (výpisy z OR, ŽR, RT a KN).

Další zajímavosti o Czech POINTu
Czech POINT je nyní na cca 1300 matričních úřadech, krajských úřadech a během letošního roku bude rozšířen na 800 pracovišť České pošty, kanceláře Hospodářské komory a vybrané zastupitelské úřady. V závěrečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.