Akční plán na rok 2023

MěU Budyně nad Ohří Vám představuje ucelený akční plán investičních záměrů na rok 2023.

Celý plán je zahrnut do rozpočtu města na rok 2023, který je schválen Zastupitelstvem města ze dne 22.12.2022

Plán je možné během roku doplňovat o projekty, na které se podařilo městu získat dotaci a dále o projekty spočívající v řešení havarijních stavů, které nesnesou odkladu, týkající se zejména budov města, infrastruktury apod.

Akční plán na rok 2023 je z části plněn zásobníkem projektů, které zahrnuje Strategický plán rozvoje města.

Akční plány jsou sestavovány městským úřadem Budyně nad Ohří, dle plánů, potřeb, způsobu financování a nikoliv pod případným nátlakem nově vzniklých skupin působící prostřednictvím sociálních sítí.