Finanční výbor
předseda - Michal Vogel 

členové - Marie Čížková, Veronika Wipplerová, Jaroslava Procházková, Luděk Štefec

Kontrolní výbor
předseda - Aleš Král

členové - Václav Svoboda, Alena Líbalová, Miloš Jirsa, Marek Poch

Komise pro tělovýchovu a sport

předseda - Petr Medáček

členové - Petra Hartmanová, Jaroslav Prošek, František Prasátko, Dana Pospíšilová, Marek Blecha, Pavel Černý, Jiří Jelínek

Komise životního prostředí

předseda - Iva Hojzanová

členové -  Pavel Rážek, Monika Brádková, Luděk Šír

Likvidační komise

předseda - Marie Řeháková

členové -  Iva Hojzanová, Petr Medáček

Komise pro školská zařízení

předseda - Jaroslav Vanča

členové - Ladislava Rážková, Blanka Horáčková, Markéta Králová, Vladislava Povová, Marie Landová, Petra Hartmanová

Komise sociálně zdravotní

předseda - Milena Doušová

členové -  Vladimíra Pištorová, Jana Rážková – lékařská poradkyně

Komise pro projednávání přestupků města Budyně nad Ohří

předseda - František Diviš

členové - Eva Šánová, Soňa Adámková (náhradníci: Eva Svobodová, Ludmila Káňová)

Komise kulturní

předseda - Jaroslav Vanča

členové - Michal Vogel, Petra Hartmanová, Monika Brádková, Šárka Vančová, Věra Šťastná, Petra Pažoudková, Jaroslav Král, Dana Pospíšilová, Radka Prošková