Finanční výbor
Bc. Michal Vogel - předseda, Jitka Černá, Jana Králová, Miloš Šifalda, Marie Čížková

Integrační výbor
Milena Doušová - předseda, Andrea Brandnerová, Jarmila Káňová, Milan Kozel, Dana Pospíšilová, Marie Hamplová a Antonín Frgal

Kontrolní výbor
Antonín Líbal - předseda, Jiřina Munzarová, Alena Líbalová, Soňa Adámková, Věra Šťastná

Komise pro tělovýchovu a sport

Ing. Petr Kindl - předseda, Petr Medáček, Jan Medonos, Martin David, Jaroslav Prošek, František Prasátko, Věra Doležálková

Komise životního prostředí

Iva Hojzanová - předseda, členové: Pavel Rážek, Monika Brádková, Luděk Šír, Markéta Šifaldová

Likvidační komise

Miloš Šifalda - předseda, členové: František Trubička, Iva Hojzanová

Komise pro školská zařízení

Naděžda Svobodová - předseda, Vladislava Rážková, Jana Nebeská, Blanka Horáčková, Markéta Králová, Vladislava Povová, Marie Landová

Komise sociálně zdravotní

Milena Doušová – předseda, členové: Soňa Adámková, Vladimíra Pištorová, MUDr. Jana Rážková – lékařská poradkyně

Komise pro projednávání přestupků města Budyně nad Ohří

JUDr. František Diviš - předseda, členové: Jiří Stross, Eva Šánová, Monika Brádková