• 1. Název: Městský úřad Budyně nad Ohří
 • 2. Důvod a způsob založení
 • 3. Organizační struktura
  • 4.Kontaktní spojení
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
    Městský úřad Budyně nad Ohří
    Mírové náměstí 65
    411 18 Budyně nad Ohří
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
    Městský úřad Budyně nad Ohří
    Mírové náměstí 65
    411 18 Budyně nad Ohří
  • 4.3 Úřední hodiny
   pondělí 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
   středa 8:00 - 12:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.
 • 4.4 Telefonní čísla: 416 863 007, 416863 272
 • 4.6 Adresa internetové stránky: http://www.budyne.cz
 • 4.7 Adresa e-podatelny:
 • 4.8 Další elektronické adresy:
 • 4.9 ID datové schránky: 9thbe7y
    • 5. Případné platby lze poukázat
    • 6. IČ: 00263427
    • 7. DIČ: CZ00263427
    • 8. Dokumenty
      • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
     • 8.2 Rozpočet
    • 10. Příjem žádostí a dalších podání
    • 11. Opravné prostředky
    • 12. Formuláře
    • 14. Předpisy
      • 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
      • 14.2 Vydané právní předpisy
    • 15. Úhrady za poskytování informací
      • 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
      • 15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
    • 16. Licenční smlouvy
      • 16.1 Vzory licenčních smluv
      • 16.2 Výhradní licence
  • 17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.