dotaceEU

dotace2.jpglogo-barva.gif

 

Budyně nad Ohří – chodníky III. etapa – ISPROFOND 5427510123

Město Budyně nad Ohří obdrželo na základě žádosti pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016 - 2. kolo a po splnění všech podmínek žádosti o dotaci a podmínek pro výběrové řízení obdrželo město finanční dotaci v roce 2016 a to ve výši:

 • SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury                  84,97%           1.312.000,--  Kč
 • Spoluúčast z rozpočtu města                                     15,03%               232.134,97 Kč

Celkem náklady                                                                                                 2.696.954,--  Kč

V této akci byl vybudován nový chodník v části ulice Školská, v ulici Malomlýnská, v části ulice Průhon , v části ulice Okružní, přechody v ulicích Školská a Pražská, úpravy stodol v ulici Malomlýnská.

 

Budyně nad Ohří – Mírové náměstí – přechody – ISPROFOND 5427510120

Město Budyně nad Ohří obdrželo na základě žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2015 na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a po splnění všech podmínek žádosti o dotaci a podmínek pro výběrové řízení obdrželo město finanční dotaci v roce 2015 a to v této výši:

 • SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury                  81,44%            730.000,--  Kč
 • Spoluúčast z rozpočtu města                                     18,56%            166.471,60 Kč

Celkem náklady                                                                                                 911.282,-- Kč

 

Zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří – Město Budyně nad Ohří - 12110572

Město Budyně nad Ohří na základě žádosti, a po splnění všech podmínek žádosti o dotaci a podmínek pro výběrové řízení obdrželo město finanční dotaci projektu „Zefektivnění manipulace s bioodpadem a jeho svoz v Budyni nad Ohří". Z této dotace bylo nakoupeno zařízení na svoz bioodpadu./vozidlo pro svoz odpadu, kontejnery, štěpkovač, návěs-nosič kontejnerů.

V roce 2014 a 2015 byla přijata dotace v této výši:

 • FS - EU Fond soudržnosti                                                                      85%        1.815.656,00 Kč
 • SFŽP - Státní fond životního prostředíČR                                                5%           106.803,00 Kč
 • Spoluúčast - uznatelná - města Budyně nad Ohří                                 10%           213.608,00 Kč
 • Spoluúčast města Budyně nad Ohří nad 10% neuznatelné náklady                       314.479,00 Kč

Celkem náklady                                                                                                                 2.450.546,00 Kč

 

Pořízení stroje za účelem snížení prašnosti – Město Budyně nad Ohří - 12110572

Město Budyně nad Ohří obdrželo na základě žádosti o dotaci na pořízení stroje za účelem snížení prašnosti (zametací stroj) a po splnění všech podmínek žádosti o dotaci a podmínek pro výběrové řízení obdrželo město finanční dotaci v roce 2014 v této výši:

 • EU             1,978.864,60 Kč z fondu soudržnosti                                     85%
 • SFŽP            116.402,99 Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR   5%
 • Spoluúčast  232.808,41 Kč z rozpočtu města Budyně nad Ohří          10%.

 

Projekt „Rozvojové aktivity města Budyně nad Ohří a partnerských subjektů v letech 2009 - 2015"

 Město Budyně nad Ohří realizovalo v letech 2009-2010 projekt „Rozvojové aktivity města Budyně nad Ohří a partnerských subjektů v letech 2009 - 2015". Tento projekt byl finančně podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad.
 

V rámci projektu byl zpracován přehled projektových záměrů na území města (na základě rozhovorů s nositeli těchto záměrů) a byla prověřena možnost jejich financování z operačních programů (tzn. ze zdrojů strukturálních fondů EU). Následně byl zpracován akční rozvojový plán s harmonogramem realizace prioritních projektů. V rámci projektu se ve městě konaly tematické semináře, na nichž byly prezentovány a diskutovány obecné i konkrétní možnosti financování projektových záměrů ve městě ze strukturálních fondů EU. Jednotlivé textové výstupy projektu jsou ke stažení níže na této stránce a pro zájemce jsou též k dispozici v tištěné podobě na Městském úřadě Budyně nad Ohří.

Ke stažení:

 

Odbahnění a oprava rybníka Budyně nad Ohří

Projekt, realizovaný v letech 2009-2010, byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

V rámci realizace akce bylo provedeno odtěžení sedimentu, oprava hrází, oprava výpustního zařízení a byla provedena výsadba dřevin.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 3 086 146 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 2 623 224 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 154 307 Kč (5 %) a příspěvek města Budyně nad Ohří 308 615 Kč (10 %).

dotace.jpg