Odprášení areálu společnosti SONO PLUS, s.r.o., registrační číslo projektu CZ.02.2.28/0.0/0.0./20_154/0014322

_____________________________________________________________________

Usnesení členské schůze ze dne 29. 11. 2022

             Příloha č. 1 - Schválený rozpočet příjmů a výdajů za rok 2023

             Příloha č. 2 - Stanovy Sdružení obcí pro nakládání s odpady

_____________________________________________________________________

Ceník kompostárna od 1.1.2023

Ceník recyklace od 1.1.2023

Ceník skládka od 1.1.2023

Ceník drcení biologicky drcených odpadů od 1.1.2023

_____________________________________________________________________

Usnesení členské schůze - 26. května 2022

              Příloha č. 7 - Závěrečný účet za rok 2021

                            Příloha č. 7.1 - 2a) Výkaz zisku a ztráty

                            Příloha č. 7.2 - 2b) Rozvaha

                            Příloha č. 7.3 - 2c) Příloha

                            Příloha č. 7.4 - Zpráva auditora

              Příloha č. 8 - Rozpočet + rozpočtové opatření č. 1/2022

______________________________________________________________________

Projekt - Pořízení technického vybavení ke zpracování kompostu na skládce SONO

Propagace krajského úřadu na strojích SONO+

______________________________________________________________________

Průvodka odpadu - čestné prohlášení - dodací list

Základní popis odpadu

Základní popis odpadu

Písemná informace o odpadu

ZPO 150106 k doplnění

ZPO 170904 k doplnění

ZPO 200307 k doplnění

Ceník kompostárna od 1. 1. 2022

Ceník recyklace od 1. 1. 2022

Ceník skládka od 1. 1. 2022

______________________________________________________________________