Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. 6/2020 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 23.03.2020

Rada bere na vědomí:

054/2020/RM - kontrolu usnesení 044-053/2020/RM

055/2020/RM – Převod kompetencí ze zastupitelstva na radu k schvalování rozpočtových opatření

056/2020/RM – informaci MUDr. Medonose - Sokol Budyně n.O. vyzval Župu Podřipskou

                         o správcovství sokolovny

057/2020/RM – informace ing. Medáčka o opatřeních, které provedlo Město v době nakažení   Koronaviru

                         na svém území.

Rada schvaluje:

058/2020/RM – přidělení bytu od 1.4.2020 0+1 v ulici Ladova 422, 45 m2, viz zápis

059/2020/RM - přidělení bytu od 1.5.2020 1+3 v ulici Slunečná 462, 47 m2, viz zápis

060/2020/RM - přidělení bytu od 1.5.2020 0+2 v ulici Slunečná 382, 47 m2, viz zápis

061/2020/RM - přidělení bytu od 1.5.2020 1+3 v ulici Poplužní 382, 65,43 m2, viz zápis

062/2020/RM - vstupné na Vodní hrad od 1.4. viz zápis

063/2020/RM – pokácení javoru v ulici Průhon

064/2020/RM - kácení dřeva

065/2020/RM - instalaci podpůrného sedátka do sprchového koutu v bytě č. 10/422

066/2020/RM - pokácení těchto stromů: 1 ks bříza, 8 ks jasan, 9 ks jabloň, 15 ks lípa a 2 ks stříbrného    

                        smrku z důvodu získání dotačních financí na stavbu tělocvičny u základní školy.

Rada neschvaluje:

067/2020/RM – příspěvek firmě Autorecar z podpory městských památkových zón.

068/2020/RM - příspěvek Diakonie Broumov, sociální družstvo

Rada ukládá:

069/2020/RM – pí Doušové zjistit členskou základnu z Budyně nad Ohří ve Svazu tělesně postižených

                         v Lovosicích.

Usnesení číslo 054 až 069/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 23.03.2020

Eva Šánová