Usnesení z jednání Rady města Budyně nad Ohří  1/2009 ze dne 12. 1. 2009

Rada bere na vědomí

Us.č.
1/2009
kontrolu usnesení z minulého jednání,

2/2009
přiznání dotace od SFRB ČR na 20 b.j.,

3/2009
informaci o výsledku kontroly v ZŠ o hospodaření s energií,

4/2009
informaci o jednání s nájemníky bytů v ul. Poplužní ve věci opravy bytovek, přijetí úvěru a jeho umořování zvýšeným nájemným,

5/2009
ukončení činnosti knihovnice v Pístech - p. Purnochové.

Rada schvaluje

Us.č.
6/2009
program dnešního jednání rady,

7/2009
možnost pronájmu přízemí staré pošty při splnění  podmínek daných obcí a po dohodě a projednání s pracovníky rehabilitace,

8/2009
proplacení občerstvení hasičům na výroční členské schůzi do výše 2500,-Kč,

Rada navrhuje zastupitelstvu

Us.č.
9/2009
pozemek č. 515/5 v k.ú. Budyně nad Ohří dát do pronájmu.

Rada neschvaluje

Us.č.
10/2009
žádost p. Rážka o kácení stromů u rybníka v Budyni nad Ohří.