Pozvánka na veřejné zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ NAD OHŘÍ

 

které se bude konat v pondělí dne 21. 11. 2016 od 18.00 hodin ve školní jídelně v Budyni nad Ohří.

 

Pořad jednání:

 • 1) Zahájení
 • 2) Kontrola usnesení
 • 3) Informace starosty o činnosti rady
 • 4) Plnění rozpočtu k 30.9.2016
 • 5) Rozpočtové opatření
 • 6) Spoluúčast na tělocvičnu
 • 7) Spoluúčast na opravu zdravotního střediska
 • 8) Spoluúčast na dostavbu mateřské školky
 • 9) Majetkové záležitosti
  • Smlouva o věcném břemenu
  • Prodej pozemku
 • 10) Schválení podání žádosti na MK ČR o příspěvek na regeneraci MPZ
 • 11) Rozpočtové opatření
 • 12) Interpelace
 • 13) Rozpočtové provizorium
 • 14) Diskuse
 • 15) Usnesení
 • 16) Závěr

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                   Ing.Petr Kindl

             starosta města                                     místostarosta