Pozvánka na veřejné zasedání

 

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ NAD OHŘÍ,

 

které se bude konat v pondělí dne 17. 3. 2014 od 18.00 hodin

ve školní jídelně v Budyni nad Ohří.

 

 

Pořad jednání:         1) Zahájení

  2) Kontrola usnesení

  3) Informace starosty o činnosti rady

  4) Hospodaření města za rok 2013

  5) Rozpočet města na rok 2014

  6) Rozpočtový výhled

  7) Informace k územnímu plánu

  8) Výroční zpráva o poskytování informací

  9) Připravované dotace a finanční spoluúčast města

10) Majetkové záležitosti

11) Interpelace

12) Diskuse

13) Usnesení

14) Závěr

 

                                              

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                  Josef Bittner

starosta města                                                    místostarosta

v.r.                                                                      v.r.