Městský úřad Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Oznámení o záměru města

V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění - par. 39, odstavce 1) zveřejňuje MěÚ Budyně nad Ohří na základě usnesení Rady města Budyně nad Ohří ze dne 8. 4. 2013 záměr města pronajmout pozemkové parcely část p.č. 361/25, 361/24 a další část 361/24 a 25 vše k.ú. Budyně nad Ohří – jedná se o tři zahrádky u Malé Ohře.

Zájemci mohou podávat své žádosti o nájem pozemku na MěÚ Budyně nad Ohří a po uplynutí zákonné lhůty stanovené pro zveřejnění bude na zasedání Rady města Budyně nad Ohří rozhodnuto o uzavření nájemní smlouvy.

Vyvěšeno dne: 9.4.2013

                                                                  Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.

                                                                           starosta města