Městský úřad Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Oznámení o záměru města

  V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění - § 39, odstavce 1) zveřejňuje MěÚ Budyně nad Ohří záměr města prodat Vodovod Písty.
Návrh bude projednán po uplynutí zákonné lhůty stanovené pro zveřejnění na zasedání Zastupitelstva města Budyně nad Ohří.

Vyvěšeno dne: 13. 5. 2014                                   

                                                                                     Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.

                                                                                                    starosta města