Oznámení o době a místu konání voleb

Starosta Města Budyně nad Ohří podle par. 29 zákona o volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb., v platném znění oznamuje:

Volby do Zastupitelstva města Budyně nad Ohří

se uskuteční

v pátek 10. října 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  

a v sobotu 11. října 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

1.  Místem konání voleb v okrsku č. 1 Budyně nad Ohří je zasedací místnost v přízemí Městského úřadu Budyně nad Ohří, Mírové náměstí čp. 65, pro voliče trvale bydlící v Budyni nad Ohří.

2.  Místem konání voleb v okrsku č. 2 Břežany nad Ohří je hasičská zbrojnice v Břežanech Ohří, pro voliče trvale bydlící v Břežanech nad Ohří.

3.  Místem konání voleb v okrsku č. 3 Kostelec nad Ohří je hasičská zbrojnice v Kostelci nad Ohří, pro voliče trvale bydlící v Kostelci nad Ohří.

4.  Místem konání voleb v okrsku č. 4 Nížebohy je bývalá škola v Nížebohách, pro voliče trvale bydlící v Nížebohách.

5.  Místem konání voleb v okrsku č. 5 Písty je knihovna v Pístech, pro voliče trvale bydlící v Pístech.

6.  Místem konání voleb v okrsku č. 6 Roudníček je mobilní buňka na návsi v Roudníčku, pro voliče trvale bydlící v Roudníčku.

7.  Místem konání voleb v okrsku č. 7 Vrbka je budova místní správy ve Vrbce, pro voliče trvale bydlící ve Vrbce.

 

  Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství ČR nebo občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit podle § 4 odst. 1 zák.č. 491/2001 Sb..

V Budyni nad Ohří dne 19. 9. 2014

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA
starosta města