Městský úřad Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Oznámení o záměru města

  V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění - par. 39, odstavce 1) zveřejňuje MěÚ Budyně nad Ohří na základě usnesení Rady města Budyně nad Ohří ze dne 1. 12. 2014 záměr města prodat část pozemkové parcely č. 511/1 o výměře cca 40-50 m2 – orná půda v k.ú. Budyně nad Ohří.
Zájemci mohou podávat své žádosti o koupi pozemku na MěÚ Budyně nad Ohří a po uplynutí zákonné lhůty stanovené pro zveřejnění bude na zasedání Zastupitelstva města Budyně nad Ohří rozhodnuto o případném prodeji a ceně.

Geometrický plán (PDF)

Vyvěšeno dne: 2. 12. 2014                                   

                                                                                     Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.

                                                                                                    starosta města