Městský úřad Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Informace o oznámení koncepce „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" a „Národní plán povodí Labe"

  Město Budyně nad Ohří oznamuje ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) zveřejnění koncepce:

 „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe" a „Národní plán povodí Labe".

  Do dokumentace je možno nahlédnout na adrese Informačního systému SEA, kód koncepce MZP200K (http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce pod kódem MZP200 K a MZP194K), v případě potřeby bude nahlédnutí umožněno v kanceláři č. 46 odboru životního prostředí Městského úřadu v Roudnici nad Labem v těchto hodinách: (pondělí a středa od 7.00 hodin do 17.00 hodin).

  Písemné vyjádření ke koncepci může uplatnit každý u Ministerstva životního prostředí ČR, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 110 10 Praha 10 nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění koncepce na úřední desce posledního kraje.

Vyvěšeno dne: 16. 1. 2015                                  

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.

starosta města