Výroční zpráva Městského úřadu Budyně nad Ohří o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu k informacím

 • 1) Počet podaných žádostí o informace:
  MěÚ Budyně n.O. zaznamenal 5 489 žádostí o poskytnutí informace.
   
 • 2) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:
  Vzhledem k tomu, že MěÚ Budyně n.O. nevydal žádné rozhodnutí o neposkytnutí informace, nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí.
   
 • 3) Opis podstatných částí rozsudku soudu:
  MěÚ Budyně n.O. se neúčastnil soudního jednání ve věci neposkytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a proto výroční zpráva neobsahuje opisy rozsudku soudu.
   
 • 4) Výčet poskytnutých výhradních licencí:
  MěÚ Budyně n.O. neposkytl výhradní licenci.
   
 • 5) Počet podaných stížností:
  MěÚ Budyně n.O. nezaznamenal žádné stížnosti proti podání informací.
   
 • 6) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona:
  MěÚ Budyně n.O. poskytoval informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím zájemců průběžně po celý rok 2014 a nezaznamenal žádné stížnosti proti podání informací.
   

 

Výroční zpráva Městského úřadu Budyně nad Ohří o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím byla zveřejněna dle tohoto zákona, a předložena zastupitelstvu města Budyně n.O. na jeho veřejném zasedání dne 23.3.2015.

 

                  Ing.Petr Kindl

                   místostarosta