Pozvánka na veřejné zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA BUDYNĚ NAD OHŘÍ

 

které se bude konat ve středu dne 2. 12. 2015 od 18.00 hodin ve školní jídelně v Budyni nad Ohří.

 

Pořad jednání:

  • 1) Zahájení
  • 2) Kontrola usnesení
  • 3) Informace starosty o činnosti rady
  • 4) Plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí 2015
  • 5) Dotace
  • 6) Majetkové záležitosti
  • 7) Interpelace
  • 8) Diskuse
  • 9) Usnesení
  • 10) Závěr

 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A.                   Ing.Petr Kindl

             starosta města                                     místostarosta