Usnesení  č.  24/2016 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

       ze dne  19.12.2016  od 16.00 hodin do 19.30 hodin

Rada bere na vědomí:

217/RM/2016   kontrolu usnesení z minulého jednání

218/RM/2016  udělení mimořádných finančních odměn zaměstnancům PO ŠJ.

219/RM/2016  udělení mimořádných finančních odměn zaměstnancům PO MŠ, SVČ, ŠJ-

                          zaměstnanci

220/RM/2016  udělení mimořádných odměn zaměstnancům ZŠ.

221/RM/2016  vyúčtování dotace PD-PO č. 5, 6, 7/2016 – mateřská škola

222/RM/2016  vyúčtování dotace PD-PO č. 6/2016 – Slavoj Terezín

                     

Rada schvaluje

223/2016/RM  splátkový kalendář paní M. Svobodové do konce listopadu 2017

224/RM/2016  rozpočtové opatření č. 13 13/RM/2016

225/RM/2016  záměr města pronajmout část pozemkové parcely č. 517/36 o výměře 1050 m2             

                         v k.ú. Budyně n. O.

Rada neschvaluje

226/2016/RM   přihlášení k trvalému pobytu paní Reichmanové v čp. 426, ul. Slunečná, Budyně

                         nad Ohří

Rada ukládá

227/2016/RM   vedení úřadu jednat se zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje ohledně

                         odkoupení  pozemků p.č. 578 o výměře 2083 m2 a p.č. 579 o výměře 4253 m2   

                         oba v k.ú. Kostelec nad Ohří o  které kraj požádal.

 

 

Všechna usnesení číslo 217/2016 –227/2016 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 19.12.2016                                                                               Eva Šánová