Usnesení č.  25/2016 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

                                                         ze dne  28.12.2016 

Rada bere na vědomí:

228/RM/2016   kontrolu usnesení z minulého jednání

229/RM/2016  přípravu zastupitelstva

                     

Rada schvaluje

230/RM/2016  termíny jednání rady a zastupitelstva v roce 2017

 

 

Všechna usnesení číslo 228 – 230/2016  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

 

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 28.12.2016                                                                               Eva Šánová