Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

       Usnesení č. 14/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 23.07.2018

Rada bere na vědomí:

134/2018/RM - kontrolu usnesení 125-133/2018/RM

135/2018/RM – zapůjčení jídelny pro zaměstnankyni jídelny

136/2018/RM – odměny ZŠ – rozdělení v poměru 14 % pro ředitelku školy a 86 % pro ostatní

                         pedagogy

137/2018/RM – odměny MŠ - v poměru ředitelka MŠ 16,6%, pedagogové 83,4 % a pedagog SVČ

                      100 %.

Rada schvaluje:

138/2018/RM – poskytnutí individuální dotace Diakonii ČCE-Středisko křesťanské pomoci v

                         Litoměřicích ve výši 5. 000,00 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

139/2018/RM - poskytnutí individuální dotace TJ Viktorii Budyně nad Ohří ve výši 20 000,00 Kč a

                         pověřuje starostu podpisem smlouvy.

140/2018/RM - rozpočtové opatření č. 5/RM/2018

141/2018/RM - pronájem pozemku č.p. 512 v k.ú. Budyně nad Ohří o výměře 392 m2 za 78.00 Kč.

142/2018/RM – pronájem pozemků č.p. 1544 a části pozemku č. 1410/21 o výměře 70 m2

143/2018/RM – Ceník na budyňskou pouť 2018

144/2018/RM - ukončení pronájmu provozovny na Mírovém nám. 78 ke dni 31.7.2018

145/2018/RM – pronájem provozovny na Mírovém nám. 78 od 1.8.2018

Rada neschvaluje:

146/2018/RM – zapojení se do projektu 28.říjen: Res Publica

147/2018/RM – nabídku na „Tágování kronik“ (digitalizace)

148/2018/RM – veřejný příspěvek Kontaktnímu centru v Litoměřicích.

149/2018/RM – příspěvek z.s. Čmeláček z Ostravy

Rada ukládá

150/2018/RM – pracovníkům infocentra počítat auta které tam přijedou na parkoviště v areálu

                       Vodního hradu za účelem návštěvy hradu

Usnesení číslo 126 a 150/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 23.07.2018

Eva Šánová