Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 16/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 10.9.2018

Rada bere na vědomí:

161/2018/RM - kontrolu usnesení 151-160/2018/RM

162/2018/RM – dohotovení pomníku T. G. Masaryka

Rada schvaluje:

163/2018/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 4/2018 – Sokolská župa Podřipská

164./2018/RM – dlouhodobou návštěvu pro p. Konfarovou + 2 děti do bytu p. Janouška v č.p. 340

  

Rada neschvaluje:

165/2018/RM – ředitelské volno v době 31. 10. 2018

Rada ukládá

166/2018/RM – p. Šánové, napsat dopis do ZŠ o nepovolení ředitelského volna

Usnesení číslo 160 až 166/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 10. 09. 2018

Iva Hojzanová