Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 17/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 24.9.2018

Rada bere na vědomí:

167/2018/RM - kontrolu usnesení 161-166/2018/RM

168/2018/RM –přípravu zastupitelstva

169/2018/RM –odkup pozemku v k.ú. Kostelec n.O. č. 41/1 a postupuje zastupitelstvu ke      

                         schválení. Rada doporučuje cenu 40,- Kč/1m2.

Rada schvaluje:

170/2018/RM – příspěvek 4.840,- Kč na dopravu dětí na plavání

Usnesení číslo 167 až 170/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 10. 09. 2018

Eva Šánová