Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení č. 8/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 15.4.2019

Rada bere na vědomí:

083/2019/RM - kontrolu usnesení 065-082/2019/RM

084/2019/RM - záměr města prodat část pozemku č. 708/1 o výměře 49 m2 v k.ú. - Vrbka

                         a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

085/2019/RM- užívání veřejného prostranství před domem č.p. 317 v ulici Masnokrámská

                         z důvodu navážení zeminy na pozemek v termínu 13.4. – 14.4.2019.

                         MěP provede následnou kontrolu.

Rada schvaluje:

086/2019/RM - dlouhodobou návštěvu do bytu na Pražské ulici č.p. 345 pro pana Josefa Šilera.

                         s těmito podmínkami - až po splnění pohledávek (dluh na elektrice) a zrušení                  

                         trvalého pobytu panu Šilerovi v ulici Pražská č.p. 345.

087/2019/RM –žádost pana Jan Wippler o povolení užívání dvoru č.p. 78 k provozování letní

                         zahrádky s podmínkou, že vstup na zahrádku bude pouze přes prodejnu, bude

                         oddělen od dvorku č.p. 78 rohoží, jejíž provedení projedná s pracovníkem města,

                        zpevnění podlahy provede žadatel na vlastní náklad.

088/2019/RM - záměr města o pronájmu – Pístecká tůň

089/2019/RM - záměr města o prodeji část pozemku č. 708/1 o výměře 49 m2 v k.ú. – Vrbka

090/2019/RM - použití znaku města Budyně nad Ohří v tiskovinách a publikačních materiálech,

                         týkajících se Závodu míru juniorů, který proběhne ve dnech 9.5. – 12.5. 2019. 091/2019/RM - zahájení mezinárodní soutěže loveckých psů, kterou pořádá klub chovatelů

                         Českých Fousků v sobotu dne 14.9.2019 na Vodním hradě v Budyni nad Ohří s  

                         bezplatným pronájmem.

092/2019/RM – revokaci usnesení č. 066/2018/RM

093/2019/RM - pronájem parcely č. 385/2, 8049 m2. Jedná se o travní porost, který bude využíván

                         k sezónnímu pasení ovcí, koz, skotu či koní. Záměr města byl vyvěšen.

094/2019/RM – termín zastupitelstva dne 29.4.2019

Rada neschvaluje:

095/2019/RM – žádost KSHČMS Ústeckého kraje, který žádá o spolupráci na Mistrovství České

                         republiky v Požárním sportu profesionálních a dobrovolných hasičů, které se bude

                         konat dne 30.8 – 1.9.2019 v Ústí nad Labem

Rada ukládá:

096/2019/RM – svolat sportovní komisi užívání vody ze studny tenis, fotbal

Usnesení číslo 083až 096/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 15.4.2019

Eva Šánová