Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

 

Usnesení č.  22/2020  z jednání Rady města Budyně nad Ohří

 

ze dne  30.11.2020 

 

 

Rada bere na vědomí:

239/2020/RM -  kontrolu usnesení 228-238/2020/RM

240/2020/RM - prodej p.č. 26/16 a 29/17 v k.ú. Kostelec nad Ohří a postupuje zastupitelstvu ke       

                          schválení a doporučuje cenu 50,- Kč/m2 včetně DPH.

 

240/2020/RM – otevřený dopis - Rekonstrukce centra volného času

241/2020/RM – přípravu zastupitelstva

242/2020/RM – nabídku neziskové organizace IZSS Slunovrat Marketing Manager,  která poskytuje

                          tísňovou péči pro seniory a osoby se sníženou soběstačností. Odkaz na tyto služby

                          bude v kabelové televizi, mobilním rozhlase atd.

Rada schvaluje:

243/2020/RM – odměnu ředitelce MŠ viz. zápis

244/2020/RM – odměnu ředitelce ZŠ školy viz. zápis

245/2020/RM -  odměnu ředitelce ŠJ viz zápis

246/2020/RM - vyúčtovaní dotace PD č. 5/2020 poskytnuté Mysliveckému spolku Brozany n.O.

247/2020/RM – rozpočtové opatření RO/2020/011 RM

248/2020/RM – odměnu místostarostovi za II. pol. 2020

 

Rada neschvaluje:

249/2020/RM – žádost o dotaci v částce 5.000,- Kč spolku TAJV z.s., zastoupený Mgr. Janem Váňou

 

 

Usnesení číslo 239 až 249/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

 

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

              starosta                                                                                místostarosta

 

 

 

zapsala dne: 30.11.2020

Eva Šánová