Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

 

Usnesení č.  21/2020  z jednání Rady města Budyně nad Ohří

 

ze dne  18.11.2020 

 

Rada bere na vědomí:

228/2020/RM -  kontrolu usnesení 217-227/2020/RM

229/2020/RM - návrh protipovodňového opatření na území města postupuje zastupitelstvu ke

                          schválení a doporučuje zastupitelstvu si vyžádat finanční studii

 

Rada schvaluje:

230/2020/RM – Smlouvu o poskytování odborných knihovnických služeb a pověřuje starostu

                          podpisem smlouvy

231/2020/RM – finanční dar 1.000,- Kč nadačnímu fondu FOLIVORA, ZOO Ústí nad Labem

232/2020/RM - žádost ředitelky ŠJ o změnu v poskytování příspěvku na provoz ŠJ na zbývající 

                          měsíce roku 2020 (říjen, listopad, prosinec) z důvodu omezeného provozu

                          v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

233/2020/ RM – vyúčtování dotace PD č. 6/2020 z rozpočtu města Lince bezpečí

234/2020/RM – plán inventarizace za rok 2020

235/2020/RM – svatební termíny v roce 2021 

 

                         

Rada neschvaluje:

236/2020/RM – nabídku časopisu TRAVEL LIFE, která nabízí turistickou propagaci města Budyně

                          nad Ohří

237/2020/RM - odkoupení pozemku společnosti Lankom Investment s.r.o. Litoměřice v k.ú. Písty o

                          výměře 52 m2.

 

Rada ukládá:

238/2020/RM – starostovi odepsat zpět ČOS  prostřednictvím advokátní kanceláře a vyžádat si

                          zodpovězení všech dotazů, které město požadovalo 

 

Usnesení číslo 217 až 238/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

              starosta                                                                                místostarosta

 

 

 

zapsala dne: 18.11.2020

Eva Šánová