Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

 

Usnesení č.  20/2020  z jednání Rady města Budyně nad Ohří

 

ze dne  26.10.2020 

 

Rada bere na vědomí:

217/2020/RM -  kontrolu usnesení 204-216/2020/RM

218/2020/RM – informaci ředitelky ZŠ RNDr. Blanky Horáčkové o distančním vzdělávání v ZŠ

219/2020/RM – informace o pokračující výstavbě tělocvičny

 

Rada schvaluje:

220/2020/RM – parkování autobusu s tím, že si prostor servis vymezení prostoru si projednají na

                          odboru dopravy sami

221/2020/RM - místo pro postavení panelu J. K. Rojka naproti vchodu do kostela sv. Václava na 

                          náměstí v Budyni nad Ohří

222/2020/RM – záměr o pronájmu parc. č. 26/20 a prodeje p.č. 26/16 a 29/17

223/2020/RM – dlouhodobou návštěvu v bytě pana Jaroslava Kalouse v ulici Poplužní 382

                          paní Denise Švejchové

224/2020/RM – pronájem prostor na natáčení filmové společnosti SONS, film Locations Praha 1

225/2020/RM - prezentaci na Velkém nástěnném plánu ÚK variantu D  (97 x 93 mm 147 x 69 mm)

                          za cenu 29.700,- Kč nahoře v liště

 

 

Rada neschvaluje:

226/2020/RM – příspěvek Charitě Roudnice n. L.

 

Rada ukládá:

227/2020/RM – členům rady do konce týdne zaslat připomínky k textu na panel J. K. Rojka, který

                         bude umístěn naproti vchodu před kostelem.

 

 

Usnesení číslo 217 až 227/RM/2020 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

 

 

 

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

              starosta                                                                                místostarosta

 

 

 

zapsala dne: 26.10.2020

Eva Šánová