Usnesení z jednání Rady města Budyně nad Ohří 3/2009 ze dne 16. 2. 2009

Rada bere na vědomí

Us.č.
25/2009
kontrolu usnesení z minulého jednání,

26/2009
přípravu zastupitelstva,

27/2009
informaci o záměru provozu Seniorského ubytování

Rada schvaluje

Us.č.
28/2009
program dnešního jednání rady,

29/2009
prodloužení podnájmu bytu č. 11 v čp. 340

30/2009
přidělení bytu č. 2  v čp. 422 - viz zápis

Rada navrhuje zastupitelstvu

Us.č.
31/2009
projednat žádosti o dotace a finanční spoluúčasti - viz zápis, bod 2

32/2009
převody majetku dle bodu 3 tohoto zápisu