Rada města bere na vědomí

235/2009
přípravu zastupitelstva.

Rada města schvaluje

236/2009
program jednání rady,

237/2009
příspěvek z Nadace na fasádu domu čp.326 ve výši 3 tis.Kč,

238/2009
Dodatek č. 1 o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor čp.78,

239/2009
udělení licence JOHNSON Controlst - autobusová doprava,

240/2009
Příkaz starosty k provedení periodické inventarizace,

241/2009
Smlouvu o spolupráci s SVS a pověřila starostu podpisem této smlouvy,

242/2009
Termíny svatebních obřadů pro rok 2010 a to: 23.1., 20.2., 20.3., 24.4., 15.5., 5.6., 10.7., 21.8., 11.9., 9.10., 6.11., 4.12. .

Rada města postupuje zastupitelstvu

243/2009
žádost p. Svobody s nedoporučením do doby vyřešení rozšíření cesty