Usnesení č.  03/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  08.02.2017 

 

 

Rada bere na vědomí:

014/RM/2017   kontrolu usnesení z minulého jednání

015/RM/2017  informaci Knihovny K.H.Máchy v Litoměřicích o čerpání finanční částky na

                         nákup knih

Rada schvaluje

016/RM/2017   pronájem vyhrazeného trvalého parkovacího místa

017/RM/2017   příspěvek 3.000,- Kč na činnost Konfederaci politických vězňů v Litoměřicích

018/RM/2017   pronájem prostor v č.p. 78 paní Wipplerové

Rada neschvaluje

019/RM/2017  žádost pana Koutného o vytěžení dřeva, neboť v letošním roce nebyla vyhlášena

                        žádná výzva.

Rada ukládá

020/RM/2017 paní Hojzanové svolat schůzku s panem Burešem

021/RM/2017 paní Hojzanové svolat trojstrannou schůzku na Katastru nemovitostí v 

                        Litoměřicích ohledně převodu pozemku v ulici Školské

 

Všechna usnesení číslo 014 – 021/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 08.02.2017                                                                   Eva Šánová