Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Zápis č.  06/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  22.03.2017 

Rada bere na vědomí:

047/RM/2017   kontrolu usnesení z minulého jednání

048/RM/2017  přípravu zastupitelstva

049/RM/2017  smlouvu o smlouvě budoucí se SÚS Litoměřice a postupuje zastupitelstvu ke 

                         schválení

Rada schvaluje

050/RM/2017  částku za 1 m2/15,- Kč/rok a dobu pronájmu do 31.12.2022 u domu čp. 99

                         v Budyni nad Ohří

051/RM/2017  částku za 1 m2/15,- Kč/rok a dobu pronájmu do 31.12.2022 u domu čp. 13

                         v místní části Nížebohy

 

Všechna usnesení číslo 047 – 051/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 22.03.2017                                                                  

Eva Šánová