Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Usnesení č.  08/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  19.04.2017 

Rada bere na vědomí:

068/RM/2017 kontrolu usnesení z minulého jednání

069/RM/2017  výsledek ankety v místní části Písty a výsledek ankety předloží zastupitelstvu

070/RM/2017  informace o Kontaktním centru v Litoměřicích

Rada schvaluje

071/RM/2017  pronájem pozemku v Kostelci nad Ohří č. par. 27 o výměře 198 m2

                         p. Jungwirthovi

Rada neschvaluje

072/RM/2017  prodej pozemku č. 420 a 436/1 v obci Roudníček

073/RM/2017  pronájem pozemku č. 268/7 v Nížebohách

 

 

 

Všechna usnesení číslo 068 – 073/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 19.04.2017                                                                  

Eva Šánová