Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Usnesení č.  09/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  03.05.2017

Rada bere na vědomí:

074/2017/RM kontrolu usnesení z minulého jednání

Rada schvaluje

075/2017/RM příspěvek na závod Míru juniorů v částce 5.000,- Kč

076/2017/RM použití znaku Města Budyně n.O. v tiskovinách a publikačních materiálech ZMJ

077/2017/RM příspěvek 6.000,- Kč na dopravu děti do školy v přírodě

078/2017/RM pronájem prostranství před hostincem „U mlýna“ dle platného sazebníku

079/2017/RM trvalý pobyt Petře Černíkové v ulici Pražská 340

Rada ukládá

080/2017/RM  vedení úřadu projednat s majitelem JMR průjezd kamionů městem.

081/2017/RM  panu starostovi jednat s ředitelkou Policie ČR.

 

Všechna usnesení číslo 074 – 081/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 3.5.2017                                                           

Eva Šánová