Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Usnesení č.  13/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  03.07.2017 

Rada bere na vědomí:

120/2017/RM kontrolu usnesení z minulého jednání

121/2017/RM  udělení mimořádných odměn zaměstnancům PO ŠJ

Rada schvaluje

122/2017/RM  částku 20.000,- Kč TJ Sokol Budyně n.O.

123/2017/RM   rozpočtové opatření č. 5 5/RM/2017

124/2017/RM  proplacení dopravy na letní tábor Horní Vysoká ve dnech 23.7. – 29.7.2017.

Rada neschvaluje

125/2017/RM  dopravu na letní tábor Horní Vysoká ve dnech 23.7. – 29.7.2017 dopravním       

                         prostředkem města (Fordem) a zajistí dopravu přepravcem.

Rada ukládá

126/2017/RM  pí Hojzanové místní šetření v obci Břežany n. O. v záležitosti odkoupení

                        pozemku  č. 773/11

127/2017/RM  paní Hojzanové vyvěsit záměr o pronájmu pozemku  č. 361/36.

 

 

 

Všechna usnesení číslo 120 –127/RM/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 03.07.2017                                                                  

Eva Šánová