Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří


Zápis č. 14/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 31.07.2017
Rada bere na vědomí:

128/2017/RM kontrolu usnesení z minulého jednání
129/2017/RM udělení licence dopravci ROBUS s.r.o. na provozování linkové osobní dopravy
na lince Louny – Roudnice n. L.

Rada schvaluje
130/2017/RM částku 10.454,- Kč SDH Budyně n.O.
131/2017/RM rozpočtové opatření č. 6 6/RM/2017
132/2017/RM pronájem na 10 let p. Koutnému pronájem pozemku č. 361/36 za Nextem u malé
řeky


133/2017/RM uveřejnění pronájmu pozemku č. 361/40
134/2017/RM prodloužení dlouhodobé návštěvy paní Jitky Reichmanové, Ladova 422 u pana
Janoucha na půl roku
135/2017/RM ceník na pouť 2017
136/2017/RM finanční dar místostarostovi za I. pol. 2017

Rada ukládá
137/2017/RM pí Hojzanové svolat trojstranné jednání mezi panem
Krpešem, Doškem a městem
138/2017/RM paní Hojzanové vyvěsit záměr o pronájmu pozemku č. 361/36.

Všechna usnesení číslo 128 –138 /RM/2017 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří


.

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA Ing. Petr Kindl
starosta místostarosta


zapsala dne: 31.7.2017
Eva Šánová