Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

Usnesení  č.  15/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  04.09.2017

Rada bere na vědomí:

138/2017/RM kontrolu usnesení z minulého jednání

139/2017/RM přípravu zastupitelstva

Rada schvaluje

140/2017/RM  poskytnutou dotaci č. PD 12/2017 SDH Budyně nad Ohří ve výši Kč 10.785,- Kč

141/2017/RM  rozpočtové opatření č. 7 7/RM/2017

 

Rada ukládá

142/2017/RM  paní Hojzanové vyvěsit záměr o prodeji pozemku  č. 440/2 v k.ú. Kostelec n.O.

143/2017/RM  paní Hojzanové vyvěsit záměr o pronájmu pozemku  č. 515/4 v k.ú. Budyně n.O.

144/2017/RM  paní Hojzanové vyvěsit záměr o pronájmu pozemku  č. 515/1 v k.ú. Budyně n.O.

145/2017/RM  paní Hojzanové vyvěsit záměr o pronájmu pozemku  č. 831/8 v k.ú. Břežany n.O.

146/2017/RM  paní Hojzanové vyvěsit záměr o pronájmu pozemku  č.  27     v k.ú Kostelec n.O.

147/2017/RM  paní Hojzanové vyvěsit záměr o pronájmu pozemku  č. 362/11 v k.ú. Písty.

148/2017/RM  paní Hojzanové vyvěsit záměr o pronájmu pozemku  č. 240/1  v k.ú. Budyně n.O..

149/2017/RM Městské policii v Budyni nad Ohří kontrolu parkoviště u zdravotního střediska

 

 

Všechna usnesení číslo 138 –149 /RM/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 04.09.2017                                                                  

Eva Šánová