Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Usnesení č.  16/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  18.09.2017 

Rada bere na vědomí:

150/2017/RM kontrolu usnesení z minulého jednání

151/2017/RM oznámení ZŠ o ředitelském volnu dne 27.9.2017

Rada schvaluje

151/2017/RM  přidělení bytu 1+4 v ulici Poplužní

152/2017/RM  přidělení bytu 0+2 v ul. Malé náměstí

153/2017/RM vyúčtování dotace Cyklistického klubu Slavoj Terezín č. PD č. 4/2017

154/2017/RM přípravu zastupitelstva

Rada neschvaluje

155/2017/RM návrh doporučení ředitelce - nevyhlásit ředitelské volno

 

Rada ukládá

156/2017/RM  paní Hojzanové vyvěsit záměr o prodeji pozemku  č. č. 1084/1v k.ú. Písty o výměře

                        382,5 m2.

157/2017/RM  paní Hojzanové vyvěsit záměr o pronájmu pozemku  č. č. 612/147 v k.ú. Budyně

                         nad Ohří o výměře 150 m2.

 

 

Všechna usnesení číslo 150 –157  /RM/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 18.09.2017                                                                  

Eva Šánová