Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Usnesení  č.  18/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  16.10.2017 

Rada bere na vědomí:

167/2017/RM kontrolu usnesení z minulého jednání

Rada schvaluje

168/2017/RM   p. Kybalovi užíváním veřejného prostranství na dobu 14-ti dnů z důvodu opravy

                         domu

169/2017/RM  poskytnutí daru v částce 5.000,- Kč společnosti STATIM, z.s. – Babybox pro

 odložené děti, Praha 10 na zřízení nového babyboxu v Masarykově nemocnici

 v Ústí nad Labem

170/2017/RM  rozpočtové opatření č. 10 10/RM/2017

171/2017/RM  odvoz stravy ze Školní jídelny do MŠ v ulicích Ladova a Okružní ve vlastních

                         nádobách

 

Rada ukládá

172/2017/RM  pí Hojzanové svolat schůzku s majitelem chatky na parc. č. 495

173/2017/RM  pí Strossové svolat schůzku s ředitelkou jídelny  

174/2017/RM  pí Hojzanové napsat na stavební odbor do Libochovic a vyjádřit nespokojenost

                         rady s konání ohledně domu pana Homoly na Mírovém náměstí

175/2017/RM  pí Hojzanové napsat panu Homolovi

176/2017/RM  pí Šánové svolat schůzku s p. Šantorou v Perlové Vodě v Kostelci n.O.

177/2017/RM  pí Hojzanové vyvěsit záměr města o prodeji pozemku č. 773/11 v k.ú.

                         Břežany n.O.

 

Všechna usnesení číslo 167 – 177 /RM/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 16.10.2017                                                                  

Eva Šánová