Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Usnesení č.  20/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  13.11.2017 

Rada bere na vědomí:

185/2017/RM  kontrolu usnesení z minulého jednání

186/2017/RM   vyplacení mimořádných odměn pro ředitelku školy v poměru 14 % a 68 %

187/2017/RM   prodej pozemku v Kostelci nad Ohří p. Maršíkovi za cenu 50,- Kč/m2 a doporučuje

                         zastupitelstvu ke schválení.

188/2017/RM  informaci o pořádaném T-Mobile olympijském běhu dne 21.6.2017

189/2017/RM - cenu 50,- Kč/1m2 prodeje pozemků v Břežanech n.O. a Kostelci n. O. a doporučuje

                         zastupitelstvu ke schválení.

Rada schvaluje

190/2017/RM  - smlouvu společnosti ČEZ ESCO, a.s.  na dodávku el. energie pro r. 2018

191/2017/RM - pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřízené městem.

192/2017/RM - příspěvek z rozpočtu města na dopravu na soutěž Mažoretek a Roztleskávaček na

                           soutěž MIA FESTIVAL CHEB

193/2017/RM -  příspěvek z rozpočtu města na reprezentační trička pro mažoretky a roztleskávačky

                        – Kadetky, Mažoretková hůlka „Baton“ pro mažoretky-Seniorky

194/2017/RM - příspěvek z rozpočtu města na vánoční nadílku-hračky a didaktické pomůcky pro

                          děti v MŠ a SVČ

195/2017/RM – plán inventarizace města Budyně nad Ohří

196/2017/RM – rozpočtové opatření č. 11 11/RM/2017

197/2017/RM - svatební termíny v roce 2018

Všechna usnesení číslo 185– 197 /RM/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 13.11.2017                                                                  

Eva Šánová