Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Usnesení č.  22/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  11.12.2017

Rada bere na vědomí:

228/2017/RM - Kontrolu usnesení z minulého jednání

229/2017/RM -  pronájem v Jungwirth – vyvěšení záměru

230/2017/RM – pronájem parcely č. 363/1 a ukládá vyvěsit záměr města k pronájmu

231/2017/RM -  zveřejnění záměru o koupi či výměně pozemku.

232/2017/RM -  bezúplatný převod kina a nedoporučuje zastupitelstvu k převodu

233/2017/RM -  návrh rozpočtu ZŠ Budyně nad Ohří  na rok 2018

Rada schvaluje

234/2017/RM -  přidělení bytu v Ladově ulici č.p. 422 dle schváleného pořadníku

235/2017/RM – přidělení bytu v Ladově ulici č.p. 422 dle schváleného pořadníku

236/2017/RM -  přidělení bytu v Pražské ulici p. Kašparovi      

237/2017/RM -  prodloužení dlouhodobé návštěvy na jeden rok od 1. 1. 2018        

238/2017/RM – vyúčtování dotace PD 5/2017 Linky bezpečí, z.s.

239/2017/RM – vyúčtování dotace č. PD 6/2017 Diakonie  ČCE Litoměřice

210/2017/RM – vyúčtování dotace č. PD 3/2017 TJ Viktorie Budyně nad Ohří, z.s.

211/2017/RM -  vyúčtování dotace č. PD 7/2017 TJ Viktorie Budyně nad Ohří, z.s.

212/2017/RM – vyúčtování dotace č. PD 11/2017.

213/2017/RM -  způsob zahrnování úroků z úvěru do nákladů souvisejících s pořízením majetku  u

                           majetku pořízeného z úvěrů tj. Rekonstrukce kotelny č.p. 381, Stavba kotelny č.p.378,

                           Rekonstrukce č.p. 345.

244/2017/RM -  odměnu místostarostovi za II. pol. 2017

245/2017/RM – spoluúčast na pořádání sokolského plesu, který se bude konat ve Mšených-lázních

                            v měsíci únoru       

                        

Rada ukládá

246/2017/RM – pí Hojzanové místní šetření v Kostelci nad Ohří

247/2017/RM -  pí Hojzanové jednání s Židovskou obcí o odkoupení pozemku

248/2017/RM -  pí Hojzanové na řešení dopravní situace v obci Nížebohy

Všechna usnesení číslo 228–248/RM/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 11.12.2017                                                                  

Eva Šánová