Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Usnesení č.  23/2017 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  28.12.2017 

Rada bere na vědomí:

249/2017/RM - Kontrolu usnesení z minulého jednání

250/2017/RM  - Udělení mimořádných fin. odměn PO MŠ

251/2017/RM -  Udělení mimořádných fin. odměn PO ŠJ

252/2017/RM -  Nařízení vlády č. 318/2017 o odměňování zastupitelů a postupuje do zastupitelstva

                            ke schválení

253/2017/RM -  Přípravu zastupitelstva

Rada schvaluje

254/2017/RM -  Vyúčtování dotace PD 2/2017  Podřipská nem. s poliklinikou Roudnice n. L., s.r.o.

255/2017/RM -  Vyúčtování dotace č. PD 14/2017  TJ Viktorie Budyně nad Ohří, z.s.

256/2017/RM -  Vyúčtování dotace č. PD 9/2017 TJ Sokol Budyně nad Ohří

257/2017/RM -  Vyúčtování dotace č. PD 13/2017 TJ Sokol Budyně nad Ohří

258/2017/RM -  Vyúčtování dotace č. PD 15/2017 TJ Sokol Budyně nad Ohří

259/2017/RM -  Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu MŠ 2019 - 2020

260/2017/RM -  Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ 2019 - 2020

261/2017/RM -  Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu ŠJ 2019 - 2020

262/2017/RM – Návrh rozpočtu na r. 2018 MŠ Budyně nad Ohří 

263/2017/RM – Návrh rozpočtu na r. 2018 ZŠ  Budyně nad Ohří

264/2017/RM – Návrh rozpočtu na r. 2018 ŠJ   Budyně nad Ohří

Rada ukládá

265/2017/RM – paní Svobodové - přihlášení k trvalému pobytu do č.p. 345. Zjistit podrobnější 

                           informace - kontaktovat cizineckou policii.

Všechna usnesení číslo 249– 265 /RM/2017  byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 28.12.2017                                                                  

Eva Šánová