Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

       Zápis č.  04/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne  14.02.2018 

 

 

Rada bere na vědomí:

026/2018/RM  stavební akce na rok 2018

Rada schvaluje

027/2018/RM –  pronájem části pozemku č. 363/1 na dobu 10 let, za cenu 2 Kč/m2/r

Usnesení číslo 026 a 027/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                              místostarosta

zapsala dne: 14.02.2018

Iva Hojzanová