Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

       Zápis č. 07/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 04.04.2018

Rada bere na vědomí:

047/2018/RM - kontrolu usnesení 038-046/2018/RM

048/2018/RM – odprodej pozemku par. č. 126/1 v k.ú. Kostelec n. O. a postupuje zastupitelstvu k

                           projednání

Rada schvaluje

049/2018/RM – dovybavení školní jídelny

050/2018/RM – přidělení bytu pí Valinové 1+2

051/2018/RM – přijetí sponzorského daru od MUDr. Jana Gerleho Mateřské škole v Budyni nad Ohří

052/2018/RM – vyvěšení záměru města o pronájmu pozemku v k.ú. Kostelec n. O. č. 606/4

053/2018/RM – užívání prostranství před hostincem „U mlýna“ 30 m2, pronájem za stejných

                          podmínek dle ceníku jako v loňském roce

054/2018/RM - finanční spoluúčast města 5.000,- Kč firmě Autorecar s.r.o. na opravu věže

                           městského opevnění v Budyni nad Ohří č.p. 315.

Rada ukládá

055/2018/RM – ing. Kindlovi jednání s odborem dopravy v Roudnici nad Labem o umístění značky

                           “slepá ulice“ v Kostelci nad Ohří.

Usnesení číslo 047 a 055/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                             místostarosta

zapsala dne: 04.04.2018

Eva Šánová