Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

       Usnesení č. 12/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 11.06.2018

 

Rada bere na vědomí:

111/2018/RM - kontrolu usnesení 100-110/2018/RM

112/2018/RM – vyhlášku o odpadovém hospodářství a doporučuje předložit zastupitelstvu

113/2018/RM – vyhlášku o nočním klidu a doporučuje předložit zastupitelstvu

114/2018/RM – provozní řády hřišť a doporučuje předložit zastupitelstvu

115/2018/RM – a doporučuje zastupitelstvu nákup pozemků v k.ú. Břežany n.o.– p.č.      

                         770/2,770/7,8,11

116/2018/RM - Plán odpadového hospodářství a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

117/2018/RM – volbu nového zastupitele

Rada schvaluje:

118/2018/RM – vyvěšení záměru o pronájem p.p.č.512/4 v k.ú. Budyně nad Ohří

119/2018/RM - žádost o využití prostoru pro pořádání zážitkové cesty rodičů a dětí

120/2018/RM - napsání zamítavého stanoviska proti zrušení nádraží v Budyni n.O.

121/2018/RM – vyvěšení záměru o pronájem části pozemku u Synagogy v ulici Ostrovní

Rada neschvaluje:

122/2018/RM – příspěvek na běh pro Hospic sv. Štěpána

Rada ukládá

123/2018/RM - p. Kindlovi a p. Hojzanové – sjednání schůzek s majiteli pozemků v k.ú. Břežany

                          nad Ohří

124/2018R/M – p. Šánové napsat dopis paní Musilové

125/2018/RM – p. Hojzanové napsat zamítavé stanovisko proti zrušení nádraží

Usnesení číslo 111 a 125/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

starosta                                                                                             místostarosta

zapsala dne: 11. 6. 2018

Iva Hojzanová