Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 22/2018 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 10.12.2018

Rada bere na vědomí:

234/2018/RM - kontrolu usnesení 211-233/2018/RM

235/2018/RM – smlouva o budoucí smlouvě postupuje zastupitelstvu ke schválení

236/2018/RM – přípravu zastupitelstva

237/2018/RM - ztrátu přístupových údajů do informačního systému

Rada schvaluje:

238/2018/RM – přidělení bytu

239/2018/RM – pronájem pozemku č.p. 362/23 v k.ú. Budyně nad Ohří panu Koutnému na

   dobu 5 let.

240/2018/RM - pronájem pozemku č.p. 362/1 v k.ú. Písty manželům Krejčím na dobu 5 let.

241/2018/RM - pronájem části pozemku č.p. 26/1 v k.ú. Kostelci nad Ohří na dobu 5 let

242/2018/RM – vyúčtování poskytnuté dotace PD 3/2018 TJ Viktorie Budyně nad Ohří

243/2018/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 12/2018 TJ Viktorie Budyně nad Ohří.

244/2018/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 6/2018 TJ Sokol Budyně nad Ohří

245/2018/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 11/2018 TJ Sokol Budyně nad Ohří

246/2018/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 8/2018 Diakonie ČCE Litoměřice

247/2018/RM - vyúčtování poskytnuté dotace PD 10/2018 Sbor dobrovolných hasičů

                           Budyně nad Ohří

248/2018/RM – odměnu místostarostovi za II. pol.

249/2018/RM - platbu za odpady v roce 2019 - platba zůstane stejná 39,- Kč, pro občany

                           40,- Kč

Rada ukládá:

250/2018/RM – paní Hojzanové provést místní šetření p. č. 134/2 v Budyni nad Ohří.

251/2018/RM – paní Šánové vydat nová přístupová hesla MUDr. Medonosovi a p. Munzarovi

Usnesení číslo 234 až 251/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 10.12. 2018

Eva Šánová