Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 2/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 21.1.2019

Rada bere na vědomí:

014/2019/RM - kontrolu usnesení 001-013/2019/RM

Rada schvaluje:

015/2019/RM – přidělení bytu v ulici Ladova č.p. 422 viz. zápis

016/2019/RM – přidělení bytu v ulici Poplužní č.p. 378 viz zápis

017/2019/RM – prodloužení dlouhodobé návštěvy v Budyni n.O., Slunečná 426 viz. zápis

018/2019/RM – termín přihlášek na kontejnery do konce února

Rada ukládá:

019/2019/RM – paní Rážkové, ředitelce MŠ vyjasnit specifikaci majetkového převodu.

020/2019/RM – paní Doušové, předsedkyni sociální komise sledovat u Miloslava Medáčka

                           likvidaci dluhu na elektrice.

021/2019/RM - paní Doušové, předsedkyni sociální komise provést opětovnou kontrolu

                         v měsíci únoru v bytě pana Krejného

Usnesení číslo 014 až 021/RM/2018 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 21.1.2018

Eva Šánová