Město Budyně nad Ohří, Mírové nám. 65, 411 18 Budyně nad Ohří

 

Usnesení č. 6/2019 z jednání Rady města Budyně nad Ohří

ze dne 11.03.2019

 

 

Rada bere na vědomí:

059/2019/RM - kontrolu usnesení 043-058/2019/RM

060/2019/RM – přípravu zastupitelstva

Rada schvaluje:

061/2019/RM – přidělení bytu

062/2019/RM – příspěvek Diakonii v částce 10.000,- Kč

063/2019/RM - prezentaci akce, týkající se průjezdu automobilů zvané 7CastelsTrial, která se bude

                           pořádat v sobotu 27.4.2019 zhruba od 14:30 do 15:50 hod. se zkušebním testem na    

                           Mírovém náměstí.

064/2019/RM - bezplatný pronájem společnosti Rattenschwanz ve dnech 29. -31.3.2019 na přípravu

                           choreografií na festival Bitva

Usnesení číslo 059až 064/RM/2019 byla schválena nadpoloviční většinou všech členů Rady města Budyně nad Ohří

Ing. Petr Medáček, CSc., MBA                                                       Ing. Petr Kindl

             starosta                                                                                místostarosta

zapsala dne: 11.3.2019

Eva Šánová