Rada města bere na vědomí

257/2009
přípravu zastupitelstva,

Rada města schvaluje

258/2009
program dnešního jednání rady

259/2009
rekonstrukci vytápění v čp. 345 - viz text zápisu,

260/2009
nepovolení rekonstrukce koupelny v čp. 378 dle předložené žádosti,

261/2009
příspěvek TJ Viktorii ve výši 10 tis. Kč,

262/2009
příkaz k inventarizaci příspěvkových organizací ZŠ, MŠ a ŠJ,

263/2009
účetní závěrku za r. 2008 příspěvkových organizací a rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku - viz zápis,

264/2009
příspěvek majitelů RD na veřejnou část vybudovaných vjezdů k RD v ulici Slánské ve výši 300,- Kč za m2- viz zápis,

265/2009
cenu lístku za popelnice pro občany v roce 2010 ve výši 36,- Kč,

266/2009
vyrovnání prodejcům popelnicových lístků formou dohody ve výši 0,50 Kč za jeden prodaný lístek,

267/2009
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o parkování s p. Z.Burcalem,

268/2009
z důvodu přechodu na účetnictví státu platné od 1.1.2010 výplatu mezd za prosinec 2009 zahrnout do rozpočtu roku 2010.