Rada města bere na vědomí

269/2009
postoupení bytu č.8 na paní Pátkovou Veroniku u čp. 345,

270/2009
udělení mimořádných fin. odměn v MŠ.

Rada města schvaluje

271/2009
program dnešního jednání rady

272/2009
prodloužení doby parkovacího místa pro p. J. Vanču a J. Vaníčka,

273/2009
zakoupení diaprojektoru a notebooku pro ZŠ,

274/2009
termíny zasedání rady na I. pololetí 2010,

275/2009
darovací smlouvu č. 2638/2009 na darování motorové stříkačky a plovoucího koše od Ústeckého kraje.

Rada města neschvaluje

276/2009
prodej a ani pronájem části p.č. 606/1 v k.ú. Kostelec nad Ohří,

277/2009
návrh smlouvy  o zřízení věcného břemene pro p. Štefce.