Rada města bere na vědomí

1/2010
svolání místního šetření s p. Žvachtovou,

2/2010
svolání místního šetření s p. Vratislavskou,

3/2010
pochvalu od p. Mansfeldové a její žádost o vybudování přechodu,

4/2010
zápis z jednání pracovní skupiny ve věci Protipovodňových opatření,

Rada města schvaluje

5/2010
program dnešního jednání rady

6/2010
zveřejnění záměru prodat p.č. 407/2 v k.ú. Budyně nad Ohří,

7/2010
svolání schůzky s panem Ing.Šírem ve věci žádosti p. Záklasníka,

8/2010
poplatek za odběr palivového dřeva,

9/2010
přihlášení k trvalému pobytu v bytě čp. 378 p. A.Tschakarové  spolu s dítětem,

10/2010
úhradu občerstvení hasičům na valné hromadě ve výši 1612,- Kč.